Drikker du for meget?

13 august 2020
Lotte Hindsberg

Den danske alkoholkultur kan gøre det svært at få et sundt og afslappet forhold til alkohol, da der ofte til en hver social anledning er alkohol. Som udgangspunkt er der kun få accepterede grunde til at sige nej tak til alkohol og det er hvis man er gravid eller er i bil. 

Føler du at du drikker for meget er der imidlertid hjælp at hente. Du kan søge rådgivning til hvordan du mindsker dit daglige alkoholforbrug på et af landet behandlingscentre. Rådgivningen er som udgangspunkt anonym. Vurderes der at dit misbrug er større og kræver mere end blot rådgivning, kan du få gratis hjælp.

Det kræver dog at du oplyser dit cpr. nr. Det skal oplyses fordi det juridisk skal oplyses til din hjemkommune, for at de kan betale for behandlingen. Har du ikke lyst til at oplyse dit cpr. nr., er det stadig muligt at få hjælp, men så skal du selv betale for behandlingen.

Indlæggelse eller døgnbehandling

Alt afhængig af hvilken form for alkoholmisbrug du har lægges en individuel plan. Det kan være nødvendigt at indlægges til afgiftning, men det kan også være nok at komme i døgnbehandling. Det sidste betyder f.eks. at det er muligt stadig at passe et arbejde i dagstimerne.

Behandlingen i dag er helhedsorienteret og arbejder blandt andet med de bagvedliggende årsager til misbruget, samtidig med at pårørende så vidt muligt også involveres. 

En misbruger vil lære nye og mere effektive metoder til, hvordan de kan håndtere de udfordringer som livet indeholder, uden at de skal ty hjælp i alkoholen.

Samtidig er det vigtigt at der også arbejdes med hvad der skal ske, når behandlingen er slut og det bliver dagligdag igen. Det er vigtigt at der er noget der kan erstatte den tid der ellers er blivet brugt på misbruget. Det samme gælder det gamle netværk.