Hvad laver en entreprenør?

16 april 2020
Camilla Skøtt
Hvad laver en entreprenør?

En entreprenør er en virksomhed eller en person, der løfter en bred vifte af forskellige opgaver, og derfor er der mange, som ikke helt kan definere, hvad begrebet dækker over – vi tager et kig på det lige her.

Entreprenørfaget er bredt, og den tydeligste forklaring på en entreprenørs opgaver er at sige, at vedkommende løser en nøje beskrevet arbejdsopgave – en såkaldt entreprise. Altså noget der løses for andre.

En entreprise er en aftale, der kan udarbejde mellem entreprenøren og bygherren, men der er som regel og en eller flere håndværkere inde over aftalen, fordi dele af entreprisen skal udføres af dem. 

Entreprenørens primære opgaver

Vi har talt med et entreprenørfirma i Randers for at høre, hvilke opgaver de typisk løser – og det spænder vidt: Kloakarbejde, fjernvarme, jordarbejde, anlægsarbejde, murerarbejde, opførsel af bygninger, nedrivning etc.

Når du skal vælge, hvilken entreprenør der skal stå i spidsen for dit projekt, skal du altså gå efter én, der har erfaring med den type af opgaver, der skal løses. Det er nemlig ikke alle entreprenører, der er lige gode til det hele.

Kloakarbejde omfatter som regel nye afløbsinstallationer, rensning af kloakanlæg eller TV-inspektioner, ligesom det kan handle om håndtering og bortledning af spildevand.

Fjernvarme omhandler forskellige dele af forsyningskæden fra jord- og rørarbejde til jordledninger og opførelse af pumpe- og vekslerstationer.

Jordarbejde går også under betegnelsen “byggemodning,” og det handler i alt sin enkelthed om at klargøre byggegrunde til de bygninger, der skal ligge der.

Anlægsarbejde er populært for entreprenører, der både specialiserer sig i dræningsarbejde, tunnelarbejde, brolægning og asfaltering af veje – eller i udforming af parkanlæg, golfbaner, private haver og lignende.

Murerarbejde handler – som navnet antyder – om forskellige projekter indenfor byggeri. Det kan være nybyg, tilbygninger eller ombygninger er forskellig art. 

Hvis du skal bruge en entreprenør, er vores bedste råd, at du indhenter to-tre forskellige tilbud, så du har et godt grundlag at vælge på.