Hvordan stopper man med at drikke alkohol?

13 august 2020
Lotte Hindsberg

Hvis man syntes at man har et for stort alkoholforbrug og gerne vil mindske det, er det ikke nemt. For ikke bare bliver man afhængig af alkoholen, men i Danmark har vi også en kultur, hvor der ofte er alkohol til en hver social lejlighed og det kan være svært at sige nej.

I Danmark er der behandlingscentre, hvor man gratis kan få hjælp til at få viden om, hvordan stopper man med at drikke alkohol. Det kan være rådgivning til hvordan du kan mindske dit daglige indtag til reelt alkohol behandling, alt efter hvor voldsomt misbruget er.

Alkoholbehandling

Alt afhængig af hvor voldsomt dit alkoholforbrug er og dit liv generelt, vil der blive lagt en individuel plan. Har du et alvorligt og langvarigt misbrug, kan det være nødvendigt med en indlæggelse for at kroppen kan blive afgiftet først. En krop der er vant til at fungere på alkohol, kan ikke bare fra den ene dag til den anden undvære den. Derfor skal den afvendes langsomt. Til det bruges der blandt andet antabus. Antabus som i Danmark er meget brugt i forbindelse med alkohol, kan ikke stå alene som behandling. Trangen til alkohol vil overvinde frygten for at blive syg har erfaringen vist. 

Samtidig ved man også i dag at det er nødvendigt at bearbejde de bagvedliggende årsager til misbruget, for at sikre at behovet for at drikke bliver mindre. Du får også nogle nye og mere effektive værktøjer til, hvordan du kan håndtere livets udfordringer uden at skulle søge hjælp i alkohol. 

Det betyder også at du skal ud og finde et nyt netværk, da dit gamle netværk typisk også består af misbrugere, som vil forsøge at få dig tilbage i dit gamle misbrug. Behandlingstedet hjælper med at finde på nye og mere sunde interesserer. Det kan også være nødvendigt at skulle finde et nyt sted at bo.